CNN TÜRK, IP adresiniz ve site içerisinde ziyaret ettiğiniz sayfalara ilişkin bilgilerinizi toplar 

CNN TÜRK, sisteme bağlanan kullanıcılarının IP adreslerini; internet sitesi kayıtlarında bağlantı tarihi, saati ve sistemden istenen sayfalar (örneğin spesifik haberler) bazına kaydededer. Ancak bu bilgilerin yalnız sistem güvenliği ve kullanıcı problemlerinin çözümü amaçlı olduğu, kullanıcıların kişisel bilgileriyle ilişkili olmadığı sözleşmede ifade edilmektedir.

 CNN TÜRK Gizlilik Politikası, üçüncü kişi çerez kullanımı hakkında bilgi vermemektedir 

CNN TÜRK Gizlilik Politikası, üçüncü kişi çerez kullanımına ilişkin bilgi vermese de biz, Disconnect.me ile yaptığımız denemede Google, Facebook, Twitter’ın sitede kullanıcıları izlediğini ve bunlar dışında 4 reklam servisinin internet sitesinde aktif halde olduğunu gözlemledik.

 CNN TÜRK, kural olarak  üyeler ve kullanıcılar ile arasındaki her türlü yazışmayı ve kişisel bilgiyi sır niteliğinde saklar 

Kural olarak CNN TÜRK ve üye/kullanıcılar arasındaki her türlü yazışma, kişisel bilgiler ve benzeri veriler “sır niteliğindendir”. Bunlar ifşa edilmez. Bu kuralın tek istisnası yasal zorunluluk bulunması halidir. Bu durumda da “hak sahibinin mağduriyetinin sınırları mümkün olduğunca dar tutulmaya çalışılacaktır”.

 CNN TÜRK’e yüklediğiniz her türlü içerik üzerindeki mali haklar servise “devredilir” 

Siteye yapılan eklemeler ve yüklemeler gibi fikri ve sınaî eserleriniz hakkında CNN TÜRK mali hakları edinir. Sözleşmeye göre kullanıcılar “mali haklarının 3. kişilere devredilebilecek şekilde, yer, süre ve sayı sınırlaması olmaksızın devrettiklerini kabul beyan ve taahhüt ederler”. Ancak mali hakların devrini içeren böylesi bir maddenin Türk hukukunda uygulanabilirliği tartışılabilir1FSEK 52. madde gereğince mali haklarının devir işleminin yazılı olması ve konuları olan hakların ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir. CNN TÜRK Kullanım ve Gizlilik Şartları Sözleşmesi’nde haklar ayrı ayrı gösterilmiştir(işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim hakları). Ancak elektronik ortamda bulunan bu sözleşmenin “yazılılık” unsurunu ne kadar taşıdığı tartışmalıdır..

 Kullanıcıların sitede yayınladıkları içeriği silmeleri üzerine bu içerik, CNN TÜRK veya üçüncü kişilerce kullanılamaz 

Üye ve kullanıcılar CNN TÜRK internet sitesinde yayınladıkları tüm fikri ve sınaî eserleri silme yetkisine de sahiplerdir. Silinen veri ve materyalller CNN TÜRK tarafından kullanılmayacağı gibi gelecekte üçüncü kişilere de devredilmez. Ancak bu korumadan yararlanabilmek için kullanıcıların silmek istediği öğenin “3. kişilere devri ve umuma arzından önce silinmesi zorunludur”.

 CNN TÜRK, kullanıcıların siteye erişimini herhangi bir sebep olmaksızın engelleyebilir 

Kullanıcılar her kuralı yerine getirseler dahi erişimleri, CNN TÜRK yönetimi tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin tek taraflı olarak verilen hizmet sürekli veya geçici olarak durdurulabilir veya iptal edilebilir.

 CNN TÜRK, Kullanım Koşulları’nda değişiklik yaptığı takdirde kullanıcıyı bilgilendirmez 

CNN TÜRK, kullanım koşullarını istediği zaman değiştirip güncelleme hakkına sahiptir. Yapılacak olan bu sözleşme değişiklikleri için kullanıcılara haber verilip verilmeyeceği ile ilgili bir bilgiye sözleşmede yer verilmiyor.

Açıklamalar   [ + ]

1. FSEK 52. madde gereğince mali haklarının devir işleminin yazılı olması ve konuları olan hakların ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir. CNN TÜRK Kullanım ve Gizlilik Şartları Sözleşmesi’nde haklar ayrı ayrı gösterilmiştir(işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim hakları). Ancak elektronik ortamda bulunan bu sözleşmenin “yazılılık” unsurunu ne kadar taşıdığı tartışmalıdır.
  • Klasman: X Sınıfı
  • Barındırdığı Servisler: -
  • Özet: Kullanıcının IP adresi ve ziyaret ettiği spesifik sayfalara ilişkin bilgiler toplanır. Üçüncü kişi çerez kullanımına ilişkin bilgi verilmemektedir. Kullanıcılara ilişkin tüm kişisel bilgiler sır niteliğinde saklanır. Siteye girilen içerik üzerindeki mali haklar servise devredilir. Sözleşme değişiklikleri kullanıcıya bildirilmez.
  • Değerlendirilme Tarihi: 19.8.2015
  • Gizlilik Politikası: cnnturk.com/kullanim-ve-gizlilik-sartlari

Bir Cevap Yazın