Microsoft, birçok verinizi toplar ve depolar 

Buna, adınız ve iletişim verileriniz, kimlik bilgileriniz, demografik veriler, ilgi alanlarınız ve tercihleriniz, ödeme verileri, kişileriniz ve ilişkileriniz, konum veriniz, sağladığınız içerikler, müşteri destek hattıyla yapıtığınız görüşmeler, ve hatta Microsoft’un perakende mağazalarına girdiğinizde güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntünüz dahildir.1Bunlar dışında toplanan diğer verileriniz de vardır

 Microsoft, üçüncü kişilerden de verilerinizi toplamaktadır 

Örneğin farklı şirketlerden demografik bilgiler satın alarak diğer verilere eklenmektedir. Ayrıca Microsoft, bazı ürünleri coğrafi konumunuza bağlı olarak özelleştirebilmek için, diğer şirketlerin IP adresinize bağlı olarak sizin konumunuzu tespit etmeye yardımcı olan hizmetlerini kullanarak, verilerinizi bu şirketlerle paylaşmış olmaktadır.

 Microsoft, sizden topladığı verileri birleştirerek hakkınızda bir profil oluşturmamayı vaad etmemektedir 

Microsoft’un gizlilik politikasında, servislerin geneli hakkında, bu servisleri kullanırken hakkınızda toplanan verilerin bir araya getirilerek bir reklam profili oluşturup oluşturmadığı hakkında doğrudan bir hüküm bulunmamaktadır. Fakat, özel olarak Microsoft Health hizmetleri için sağladığınız verileri, açık izniniz olmadıkça diğer servisler için sağladığınız verilerle birleştirmeyeceğini vaad etmektedir. Bu hükmün ifade ediliş biçiminden ve servislerin geneli için böyle bir hükme yer verilmemesinden, Microsoft’un diğer servislerdeki verileri birleştirerek kullanıcıları için bir profil oluşturduğu anlaşılabilir.

 Microsoft, kişisel verilerinizi size reklam sunmak amaçlı olarak kullanmaktadır 

Microsoft, topladığı verileri, kendi hizmetleri veya üçüncü taraflarca sağlanan hizmetler üzerinden Microsoft’un sunduğu reklamların seçilmesine yardımcı olmak için kullanmaktadır. Seçilen reklamlar, mevcut konumunuz, arama sorgunuz ve görüntülediğiniz içeriğe bağlı olabilir. Bu bildirimde “ilgi alanına dayalı reklamlar” olarak belirtilen diğer reklamlar ise olası ilgi alanlarınız ve zaman içerisinde demografik verileri, arama sorguları, ilgi alanları ve tercihler, kullanım verileri ve konum verilerinden sizinle ilgili edinilen diğer bilgilere dayanarak hedeflenir.

 Microsoft ile yaptığınız veri transferleri şifrelidir 

Microsoft servislerinin önemli bir kısmında, yaptığınız veri transferi TLS ile şifrelenmektedir.

 Microsoft, kişisel dosyalarınızı ve bir başkasıyla iletişim kurma amaçlı verdiğiniz verileri size reklam sunmak için kullanmaz 

Microsoft e-postalarda, sohbetlerde, video çağrılarında veya sesli mesajlarda söylediklerinizi ve belgelerinizi, fotoğraflarınızı veya diğer “kişisel dosyalarınızı” size uygun reklam sağlamak üzere kullanmaz.

 Microsoft, mahkeme kararı olmaksızın, kişisel verilerinizi devlet kurumlarıyla paylaşabilir 

Microsoft Gizlilik Politikası, yürürlükteki yasalara uymak veya kolluk güçleri ya da diğer devlet kurumlarından gelenler dahil olmak üzere gelenlere geçerli yasal sürece cevap vermek için, e-postalarınızın içeriği, özel klasörlerdeki diğer özel iletişim veya dosyalar dahil olmak üzere tüm özel içeriğinizi paylaşabileceğini belirtmektedir.

 Microsoft, kullanıcılarına ilgi alanlarına göre reklam sunduğu programından çıkma imkanı sunmaktadır 

Microsoft reklamlarından ayrılma sayfasını ziyaret ederek Microsoft’tan ilgi alanına bağlı reklam almayı durdurabilirsiniz.

 Microsoft, kişisel verilerinizi üçüncü kişi reklam şirketleriyle paylaşmaktadır 

Bazı durumlara Microsoft, reklam veren şirketlerin siteleri veya reklamlarında topladığı verilerle ilgili raporları onlarla paylaşmaktadır. Ayrıca verileri de doğrudan hizmet sağlayıcıları ile paylaşabilir ve bu sağlayıcıların, Microsoft adına hizmet vermelerine veya reklam ortakları için reklam seçimi ve hizmeti konusunda Microsoft’la ortak çalışmalarına izin verebilir.

Microsoft bununla birlikte, kullandığı hizmet sağlayıcının güvenilir bir üçüncü taraf olarak hareket ettiğini ve Microsoft’un veya reklamcının sizin hakkınızda elde ettiği kişisel verileri paylaşmadığını belirtmektedir. Ancak belirtmek isteriz ki kullanıcılarının verilerini başka reklam şirketleriyle paylaşan bir şirketin, iş ortaklarının güvenilirliği hakkında taahhüt vermesi düşündürücü bir husustur.

 Microsoft’un hizmet almak için verilerinizi paylaştığı üçüncü kişiler, Microsoft’un politikalarına uymak zorundadır 

Microsoft bağlı ortaklıkları ve iştirakleri arasında kişisel veriler paylaşılır. Örneğin; müşteri hizmetleri desteği sağlamak veya sistem ve hizmetlerimizin korunması ve güvenliklerinin sağlanmasında Microsoft’a yardımcı olmaları için kiralanan şirketlerin bu işlevleri sağlamak amacıyla kişisel verilere erişimi gerekebilir. Bu gibi durumlarda, bu şirketler Microsoft’un veri, gizlilik ve güvenlik kurallarına uymak zorundadır ve başka bir amaç için Microsoft’tan edindikleri verileri kullanmalarına izin verilmez.

 Microsoft, yazılımlarını satmayıp lisans verdiğini belirtmektedir ve bunun kullanıcı için bazı olumsuz sonuçları vardır  

Örneğin, yazılımları, yazılım lisanslarını veya Hizmetlere erişme ya da Hizmetleri kullanma haklarını devredemezsiniz.

 Microsoft, Uluslararası Reklam Ağı İnisiyatifi üyesidir ve uluslararası birçok reklam denetim kurallarına uymayı taahhüt etmektedir 

Microsoft Gizlilik Politikası, Network Advertising Inıtiative (NAI, Uluslararası Reklam Ağı İnisiyatifi) üyesidir ve uluslarararası birçok reklam denetim kurallarına uymayı taahhüt etmektedir.

Microsoft’un uyduğu reklam denetim programları şunlardır:

 Microsoft, servisleri ile birlikte verdiği reklamları sunan reklam şirketlerinin, internet işaretçileri ile sizden veri toplamasına izin vermektedir 

Reklam veren şirketler, bazen kendi tanımlama bilgilerini oluşturmak ve okumak için, kendilerine ait internet işaretçilerini görüntülediği reklamlara koyabilir. Buna ek olarak Microsoft bazı reklam hizmetlerimizin sağlanmasına yardımcı olmak üzere üçüncü taraf reklam şirketleriyle ortaklık kurar ve ayrıca diğer üçüncü taraf reklam şirketlerinin reklamlarını görüntülemelerine izin verir. Bu üçüncü taraflar bilgisayarınıza tanımlama bilgileri yerleştirebilir ve internet siteleri ile çevrimiçi hizmetler üzerindeki çevrimiçi etkinliklerinizle ilgili veri toplayabilir. Bu şirketlerden bazıları, bunlarla sınırlı olmamak üzere şimdilik şunlardır:

A9Advertising.comAppNexusCriteoMediaMathnugg.adAGRocket Fuel ve Yahoo!.

 Microsoft, reklam amaçlı olarak kullandığı verilerinizi belirli bir süre sonunda siler 

İlgi alanına bağlı reklamlar için verileri daha uzun süre saklamak üzere izniniz alınmadıkça Microsoft, verileri en fazla 13 ay saklar.

 Microsoft, kişisel verilerinizi şirketin devrolunması ya da birleşmesi gibi durumlarda yeni ortak/ortaklarla paylaşır 

Bir birleşme veya devralma durumunda Microsoft sizinle ilgili topladığı verileri bu birleşme, devralma, satış veya diğer hakimiyet değişimiyle ilgili olarak devretme veya tahsis etme hakkını saklı tutar.

 Microsoft, 13 yaşının altındaki çocuklara kişisel alanlarına göre reklam sunmamaktadır 

Bunu nasıl gerçekleştirdiğiyle ilgili ise bilgi vermemektedir.

Açıklamalar   [ + ]

1. Bunlar dışında toplanan diğer verileriniz de vardır
  • Klasman: X Sınıfı
  • Barındırdığı Servisler: Bing, Outlook (Hotmail, WindowsLive), OneDrive, Maps, MSN
  • Özet: Microsoft, kişisel verileri saklama ve reklam şirketleri ile paylaşma hususunda kullanıcı aleyhine birçok şart barındırmakla birlikte, reklam sunulması hususunda kullanıcıya seçenek hakkı sunmaktadır.
  • Değerlendirilme Tarihi: 18.09.2016
  • Gizlilik Politikası: www.microsoft.com/tr-tr/privacystatement

Bir Cevap Yazın