N11, kullanıcı bilgilerini çerezler kullanarak elde edebilir ancak bu verilerin neler olduğu ve saklanma süresi belirtilmemiştir 

Gizlilik politikasında genel bir ifade ile kullanıcılara ve internet sitesinin kullanımına dair bilgilerin elde edilebileceği belirtilse de bu verilerin neler olduğu ve ne kadar süreyle saklanacakları konusunda kullanıcılar aydınlatılmamaktadır.

 N11, kullanıcıların kişisel bilgilerini belirlenen amaç ve kapsam dışında kullanmaz, izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşmaz 

N11 Gizlilik Politikası, kişisel bilgilerin, kullanım amaçları ve kapsamının gizlilik politikasında ortaya konmuş olduğunu belirterek, bu sınırlar dışında kullanılmayacağı taahhüt etmektedir. Ayrıca, kişisel bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşılması da “kullanıcının izni” şartına bağlanmıştır.

 Kullanıcı “sınırlı amaçlarla” kullanılmak şartıyla, kişisel bilgilerinin tüm Doğuş Holding iştirakleri ile paylaşılmasına izin vermiş sayılır 

N11, kullanıcının paylaşmış olduğu bilgilerinin kendisine “özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi” maksatlarıyla, tüm Doğuş Holding iştirakleri ile paylaşımına izin vermiş olduğunu kabul etmektedir. Bu nedenle, bir önceki maddeye göre kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle paylaşılmasının kullanıcı izni şartına bağlanması, üçüncü kişi bir Doğuş Holding iştiraki olduğu takdirde uygulanmamaktadır.

 N11, kişisel bilgileri kendi bünyesinde belirli amaçlar için kullanabilir ve bu bağlamda bilginiz dâhilinde üçüncü kişiler ile paylaşabilir 

N11, kendi bünyesinde olmak kaydıyla “profilleme, istatistiksel çalışmalar, reklam, tanıtım, pazarlama ve sair iletişim faaliyetleri” amaçlarıyla kişisel bilgilerinizi kullanabilecek ve yine sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla bilginiz dâhilinde olan üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

 N11, kişisel bilgilerin gizli tutulması için gereken özeni göstermeyi ve tedbirleri almayı taahhüt eder 

N11, kişisel verilerin gizli kalmasını sır saklama yükümlülüğü olarak addetmekte, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 N11, kullanıcı bilgilerinin sadece güncellenmesine ilişkin bilgilendirmekte, silinmesine dair bilgi vermemektedir 

Kullanıcıların üyelik/kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebileceği belirtilmiş olsa da, hesabın kapatılması ve kullanıcı bilgilerinin silinmesine ilişkin herhangi bir bilgi mevcut değildir.

 Kullanıcı üyeliği ile doğan hak ve yükümlülükler, ancak N11’in yazılı onayı ile devredilebilir 

Kullanıcının, N11’in yazılı onayı olmadan, kullanıcı sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceği belirtilmektedir.

 N11, sunulan hizmet ve içerikleri her zaman değiştirebilir, kullanıcıların sisteme yükledikleri verileri erişime tamamen kapatabilir ve silebilir 

N11’in, hiçbir şarta bağlı olmadan ve ön bildirimde bulunmadan bu hakkını kullanabileceği ifade edilmiştir. Erişime kapatma ve silme hakkı, kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgi ve içerikler de dâhil olmak üzere kullanıcılar başta olmak üzere bütün üçüncü kişilere karşı kullanılabilir.

 N11, belirli hallerde mesaj ve içeriklere erişim ve bunları ortadan kaldırma ile ilgili kullanıcılar hakkında ihbarsız müeyyide uygulayabilir 

N11 internet sitesinde yer alan, sitenin işleyişine, kullanıcı sözleşmesine, genel ahlak kurallarına aykırı ve N11 tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla ilgili içerik ve/veya mesajlar incelenebilmektedir. Aykırılık tespit edilen mesaj ve içerikler istendiği zaman ve istendiği şekilde erişimden kaldırılabilmekte, ayrıca bu kapsamda kullanıcının üyeliğine, herhangi bir ihbar yapılmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verilebilmektedir.

 N11, gizlilik politikasındaki değişiklikler hakkında kullanıcılarını bilgilendirmemektedir 

N11, gizlilik politikasında değişiklik yapma hakkını gizli tutmakta ve kullanıcılara bu değişiklikler hakkında herhangi bir bildirimde bulunmayacağını belirtmektedir. Değişikliklerin internet sitesinde ilan edileceği belirtilse de bunun şekline ilişkin bilgi verilmemektedir. Sözleşmeye göre değişen hükümler ilan anında geçerlilik kazanırken, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam etmektedir.

  • Klasman: X Sınıfı
  • Barındırdığı Servisler: -
  • Özet: Kişisel verilerinizi izniniz olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır. Ancak Doğuş Holding iştirakleri için paylaşıma izin verdiğiniz varsayılmaktadır. Kullanıcı verilerinin gizli tutulması için gerekli özenin gösterileceği belirtilmekle birlikte, sözleşmedeki değişikliklerde kullanıcı bilgilendirilmemektedir.
  • Değerlendirilme Tarihi: 25.2.2016
  • Gizlilik Politikası: www.n11.com/genel/gizlilik-politikasi-61304

Bir Cevap Yazın